EFRE CZ

Přejít na obsah

Hlavní nabídka

Systém 3D

Vybavení

Systém 3D - frézování komunikací podle digitálního modelu

Mezi nejmodernější technologie frézování patří navádění frézovacího válce podle digitálního modelu terénu. Tento způsob frézování snižuje náklady vynaložené na složité vytyčení nivelačního lanka, současně zvyšuje přesnost a zaručuje homogennost frézovacích prací na celé frézované ploše.

3D frézování je prováděno na základě zpracovaného digitálního terénu.

3D model terénu může být připraven dvěma způsoby:
- Na základě dodaných podkladů, např. příčných řezů nebo jednotlivých bodů vystihujících tvar terénu apod.
- Na základě laserového skenování stávajícího terénu a následné optimalizaci podélných a příčných spádů.

Podél frézovaného terénu musí být vytvořena síť kontrolních bodů pro orientaci motorizované totální stanice Trimble SPS930, která neustále sleduje 360°odrazný hranol instalovaný nad frézovacím válcem a tím určuje přesnou výšku a příčný spád frézovacího válce. Digitální model terénu je vložen přes USB do řídící jednotky nivelačního systému Trimble 3D-UTS, která je "mozkem" celého systému a automaticky provádí přes hydraulický systém frézy korekce výšky a příčného sklonu frézovacího válce tak, aby se odfrézovaný povrch shodoval s povrchem projektovaným.

Veškeré frézovací práce v režimu 3D jsou prováděny s přesností na milimetry. Protože na stavbě nejsou vytyčena nivelační lanka, je kontrola prováděných prací sledována "kontrolním pracovníkem", který je vybaven také motorizovanou totální stanicí a neustále měří za frézou výšku odfrézovaného povrchu, která je okamžitě porovnávána s 3D digitálním modelem terénu. Na základě tohoto měření jsou upraveny i výškové korekce, které jsou způsobeny například opotřebením frézovacích hrotů.

Ve výsledku náš zákazník ušetří jak svůj čas, tak i především finanční zdroje, což je v dnešní době velice důležité.  3D měření se tak stává součástí nové generace výstavby a rekonstrukce vozovek.


Návrat na obsah | Návrat do hlavní nabídky